Päätöksenteon vaikeus

15.11.2022

Elämä on valintoja täynnä. On tien haaroja, jossa joutuu valitsemaan lähdenkö tuohon suuntaan vai otanko toisen polun. Tehdyn valinnan takana on monta tekijää ja vaikuttajaa, jotka eivät välttämättä ole lainkaan helppoja, pieniä ja mitättömiä asioita. Esimerkiksi toisten ihmisten miellyttämisen tarve ja se, että on tullut mitätöidyksi, vaikuttaa itseluottamukseen tehdä päätöksiä.

Päätöksenteko voi olla vaikeaa, koska lopputuloksesta ei aina voi olla varma. Onko päätös oikea vai väärä, hyvä vai huono? Jonkinlainen päätös pitäisi kuitenkin tehdä, koska päättämättömyys voi aiheuttaa turhautumista, ahdistusta tai pelkoa. Toisen on vaikea päättää toisen puolesta, eikä kukaan aikuinen yleensä sitä haluakaan. On siis itse selvitettävä, mitä haluaa ja mistä kaivaa tiedot päätöksenteon tueksi.

Päätöksenteossa auttaa, kun ymmärtää, mihin voimme vaikuttaa. Voimme vaikuttaa ajatuksiin, niiden perusteella rakennettuihin mielikuviin ja tekoihin, joihin ryhtyy. Ajatukset ja niille annetut merkitykset luovat tunteita, jotka toimivat "polttoaineena" teoillemme. Tunteita ei voi muuttaa, mutta ajatuksia tunteiden takana voi. Sen vuoksi on hyvä tarkastella, tukevatko tunteemme meidän hyvinvointia eivätkä aiheuta turhaa huolta ja taakkaa.

Joskus asioiden pohtiminen ulkopuolisen ihmisen kanssa helpottaa ratkomaan syntyneitä mielen myllerryksen vyyhteä. Tutustumalla tarkemmin omiin arvoihin ja omiin käsityksiin itsestä ja asioista auttaa päätöksenteossa. Kun perustaa päätökset omiin arvoihin ja päätöksenteon hetkellä olleisiin tietoihin ja käsityksiin itsestä ja ympäristöstä, voi päätöksen tehdä - jopa huoletta. Loppupeleissä voimme tietää vasta jälkikäteen, oliko valinta oikea. Se, että päätös sattuikin olemaan väärä, ei haittaa, koska saamme arvokasta tietoa ryhtyessä toimeen ja suunnan voi tarvittaessa muuttaa. Tieto olisi jäänyt saamatta, jollei päätöstä olisi tehty.

Elämään kuuluu tietty epävarmuus ja sen kanssa joudumme aina elämään. Onnistuessamme voimme iloita päätöksestä ja epäonnistuessa ottaa siitä opiksi. Joka tapauksessa voi olla tyytyväinen, kun uskalsimme ja rohkenimme ottaa vastuun omasta elämästämme ja elämme omanlaista elämää.