Konflikteista yhteistyöhön

sovinnan kautta kohti kukoistavaa työyhteisöä 


Rehellisesti sanoen...

Kuvaako jokin näistä työyhteisöänne?


Käytätte paljon aikaa ja energiaa ristiriita- ja konfliktitilanteiden selvittelyyn, eikä varsinaiseen työntekoon jää riittävästi aikaa.

Tai ehkä teillä vältellään ongelmatilanteiden selvittelyä odotellen "myrskyn ohimenoa" tai jopa kielletään niiden olemassaolo.

Teillä on paljon sairauspoissaoloja, kenties joudutte jatkuvasti palkkaamaan tuuraajia tai ylityöllistämään henkilökuntaa.

Työntekijöiden vaihtuvuus on suuri & joudutte perehdyttämään usein uusia työntekijöitä.

Työilmapiiri on enemmänkin kyräilevä & lannistava kuin innostava, lisäksi työnteko takkuaa.Menestyvän yrityksen sosiaalinen pääoma on ihmisissä. Sen takia työssä esiintyvät ristiriidat tulee selvittää mahdollisimman pian, sillä ne vaikuttavat suoraan yrityksen tuloksellisuuteen & kehitykseen. Joskus yksilöiden väliset ristiriidat ja konfliktit kärjistyvät niin, että koko työyhteisö kärsii siitä. Ongelmat työyhteisössä eivät yleensä ratkea odottamalla, vähättelemällä tai niiden olemassaolon kieltämisellä. Kun asiat saadaan ratkaistua, luovuus, työn ilo ja into palautuvat sekä kasvavat. 


Työyhteisösovittelun avulla...


  • Vaihtuvuus ja sairauspoissalot vähenevät, työssä viihtyminen paranee
  • Vaihtuvuuden pienentyessä säästyy mm. korvaavien työntekijöiden perehdytyskustannuksissa
  • Sairauspoissaolojen pienentyessä säästyy tuuraajien palkkioissa ja sairauslomapäivien (350€/päivä) kustannuksissa yritykselle
  • Henkilöstö kokee, että heidän työhyvinvoinnillaan on merkitystä
  • Henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio työhön lisääntyy – aikaa ja energiaa säästyy varsinaiseen työntekoon
  • Luodaan luotettava ja turvallinen työilmapiiri – henkilöstölle osoitetaan, että epäkohtiin puututaan
  • Esimies ja työntekijät eivät joudu tilanteeseen, jossa joutuvat "valitsemaan puolensa". "Kuppikuntiin" jakautuminen pahentaa tilannetta. Puolueeton ja riippumaton sovittelija on mahdollistaja ja väylä kohti toimivaa työyhteisöä.
  • Ihmiset kokevat, että heitä arvostetaan ja he ovat tärkeitä

Miksi sovittelu on kannattavaa itsenäiseen selvittämiseen verrattuna?

Puolueettomuus

Työyhteisösovittelija on objektiivinen, eikä ota sovittelutilanteessa puolia. Tavoitteena ei ole löytää syyllisiä, vaan ratkaisuja paremmalle yhteistyölle. Itsenäisessä selvittelyssä menneet kokemukset vaikuttavat usein tilanteen tulkintaan ja ratkaisuun, vaikka pyrittäisiinkin puolueettomuuteen.

Selkeä prosessi & tavoitteet

Ratkaisukeskeinen työyhteisösovinta on todistetusti toimiva & tuloksellinen prosessi, jota hyödyntämällä etsitään kaikkia sovittelun osapuolia miellyttävä ratkaisu konfliktiin. Sovitteluprosessin läpikäyminen on opettavaista ja hyödyksi myös tulevaisuuden tilanteissa.

Yksilöitä voimaannuttava

Sen sijaan, että annan sovittelijana valmiita ratkaisuja, annan sovittelun osapuolille työkalut ja tilan keskustelulle. Nämä mahdollistavat mielekkään ratkaisun löytämisen yhdessä. Käytän sovittelussa lisänä myös lyhytterapian työkaluja, jotka mahdollistavat syvällisemmän ymmärryksen ja tuntemusten käsittelyn.

Terapeuttinen ote

Käytän sovittelutilanteissa myös tilanteeseen sopivia lyhytterapian työkaluja, joiden avulla voimme käsitellä syvemmin tuntemuksia. Työyhteisöissä vallinneet pitkään jatkuneet konfliktit ja kiusaamiset voivat olla todella traumaattisia kokemuksia. Kun ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi tämän kokemuksen kanssa, antaa se paremmat edellytykset etsiä ratkaisuja tulevaisuutta varten.

Ajallinen säästö

Riitojen ja konfliktitilanteiden selvittäminen vie paljon aikaa ja energiaa niin asianosaisilta kuin esimieheltä. Työnantajan konfliktien ja ristiriitojen selvittelyvastuuta auttaa hoitamaan ammattitaitoinen työyhteisösovittelija tehokkaasti ja nopeasti sovitteluprosessin avulla. 

Rahallinen säästö

Pitkittyneet ristiriita- ja konfliktitilanteet johtavat usein sairauspoissaoloihin. Yksi sairaslomapäivä kustantaa yritykselle n. 350€. Lisäksi, kun aika ja energia ei mene konfliktitilanteiden selvittelyyn, jää enemmän aikaa työntekoon. Onnistunut sovittelu lisää työhyvinvointia ja vapauttaa työntekijöiden potentiaalin.

Hei, olen Teija & tällainen olen sovittelijana.

Olen erikoissairaanhoitaja, työsuojelukonsultti, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija & ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.

Olen tehnyt pitkän työuran sairaalamaailmassa sairaanhoitajana ja sittemmin työsuojelussa. Työsuojelussa minulle avautuivat työelämän haasteet erityisesti yhteisöön, ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen liittyen. Sosiaaliset konfliktit, riidat, kiusaaminen, selän takana puhuminen ja niin sanotut "kuppikunnat" saavat aikaan sen, että työssä aika ja voimavarat menevät kaikkeen muuhun kuin itse työhön. Ihmiset voivat huonosti, jäävät pitkille sairaslomille ja etsivät uusia työpaikkoja luoden vaihtuvuutta työpaikoille.

Havaintoni mukaan työpaikoilla puuttuvat usein osaaminen ja toimivat keinot ihmisten välisten asioiden käsittelyyn ja selvittelyyn. Pitkittyvät tilanteet, joissa ihminen kokee että hänen emotionaaliset perustarpeensa eivät tyydyty, saavat usein lopulta ihmisen uupumaan ja sairastumaan. Nämä asiat ovat motivoineet minut hankkimaan työkaluja ja osaamista hankalien tilanteiden ratkomisessa.

Vuonna 2015 valmistuin ratkaisukeskeiseksi työyhteisösovittelijaksi ja olen lisäksi kouluttautunut ja valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi vuonna 2022. Vaikka sovittelu ei terapiaa olekaan, antaa terapiaosaaminen sovittelijalle kyvyn ymmärtää ja käsitellä yksilöiden hankalia tuntemuksia paremmin, jolloin ihmisillä on paremmat edellytykset päästä hyvään yhteistyöhön.

Olen käytännössä nähnyt ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun menetelmän toimivuuden työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnin lisäämisessä ja konfliktien ratkaisuissa. Työyhteisösovittelun avulla on mahdollista lisätä työhyvinvointia, jonka myötä myös työntekijöiden potentiaali vapautuu työhön.


Käytän sovittelutilanteessa tarpeen mukaan myös lyhytterapian osaamistani. Työyhteisöissä vallinneet pitkään jatkuneet ristiriidat, konfliktit ja kiusaamiset voivat olla todella traumaattisia kokemuksia. Kun ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi tämän kokemuksen kanssa, antaa se paremmat edellytykset etsiä ratkaisuja tulevaisuuteen. Jos kokemuksena on vahva katkeruus, pettymys tai mahdollisia nöyryytyksen tunteita, ei ihminen välttämättä pysty jatkamaan samassa työyhteisössä siten, ettei se vaikuttaisi hänen työhyvinvointiin ja ihan omaan henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

SOVITTELUN KULKU

1

Yhteydenotto

Kun tunnistatte työyhteisösovittelun tarpeen, ottakaa minuun yhteyttä. Voitte varata tutustumispuhelun tai täyttää yhteydenottolomakkeen.

2

Tilanteen läpikäyminen

Otan teihin yhteyttä ja käymme yhdessä läpi tilanteenne ja toiveenne. Kerron teille tarkemmin sovittelun periaatteista, kulusta ja prosessista. Päätämme myös sovinnan aikataulusta ja sijainnista.

3

Yksilötapaamiset

Pidän yksilötapaamiset kaikkien osapuolten kanssa. Tapaamisessa käymme tilanteen läpi ja selkeytämme henkilökohtaiset toiveet ja tavoitteet tilanteen parantamiseksi. Luon tilan sille, että jokainen henkilö tulee nähdyksi ja kuulluksi kokemuksensa kanssa.

4

Yhteistapaaminen

Yhteistapaamisessa kukin kertoo vuorollaan tarinansa ja mahdolliset väärinkäsitykset selvitetään samalla sovittelijan, eli minun, avustuksella. Tarkoituksena on oppia näkemään asioita toisenkin näkökulmasta. Luomme tapaamisessa kuvat toivotuista tulevaisuuden näkymistä ja yhteistyöstä.

5

Sopimus

Yhteistapaamisessa hyväksytyt konkreettiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi kirjataan ylös sopimukseen. Tämän jälkeen alkaa varsinainen työskenteleminen tavoitteita kohti työyhteisössä!

6

Seurantatapaaminen

Seurantatapaamisessa arvioidaan tilanne ja tavoitteiden saavuttaminen. Sovittelu joko lopetetaan tai jos on tarvetta, korjataan tavoitteita ja/tai keinoja saavuttaa tavoitteet. Seuranta sovitaan tilanteen mukaan, yleensä muutaman kuukauden päähän.


Tapaamispaikka sopimuksen mukaan työpaikallanne, etänä tai Helsingissä Apollonkadulla.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Heräsikö teillä kysymyksiä työyhteisösovitteluun liittyen? Olen vastannut alle usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli et löytänyt vastausta, otattehan minuun yhteyttä


Kuinka kauan asioiden käsittely yleensä kestää sovittelijan kanssa?

Sovittelun osapuolet tavataan aina yksilötapaamisissa sovittelijan, eli minun, kanssa, jolloin kukin saa rauhassa käydä lävitse tilannetta ja tulla nähdyksi sekä kuulluksi. Kukin saa rauhassa miettiä, mitä itse pystyy asioiden eteenpäin viemisessä tekemään ja mitä toivoo työkavereilta sekä työnantajalta asioiden korjaantumisen suhteen. Yksilötapaamisten jälkeen pidämme yhteistapaamisen, jossa kukin saa rauhassa kertoa oman näkemyksen, mitä itse voi tehdä ja mitä toivoo työkavereilta ja työnantajataholta asioiden parantamiseksi. Pidämme seurantatapamisen noin 2-4 kk:n kuluttua. Pyrin suorittamaan yksilötapaamiset mahdollisimman nopealla aikataululla, joiden jälkeen on yhteistapaamisen aika noin 1-2 viikon päästä. Optimaalisessa tilanteessa olemme saaneet vietyä tilanteen läpi parissa kuukaudessa.


Minkälaisessa tapauksessa työyhteisösovittelu olisi paikallaan?

Hyvin toimiva työyhteisö on harmoninen ja parhaimmillaan mahtava voimavara sekä innoittaja. Joskus ihmisten väliset tilanteet vain eskaloituvat konflikteihin syystä tai toisesta, mikä vaikuttaa osapuolten lisäksi suuresti koko työyhteisön hyvinvointiin. Konfliktien taustat voivat olla moninaisia. Mikäli ette ole saaneet ratkaistua ongelmatilannetta itseksenne, on hyvä kääntyä sovittelijan puoleen. Pitkittynyt konflikti syö työyhteisön ja tätä kautta yrityksen voimavaroja (myös taloudellisia varoja). Ulkopuolinen sovittelija on hyvä vaihtoehto tulehtuneissakin tilanteissa, koska hän on puolueeton ja riippumaton, mikä lisää luottamusta.


Työyhteisösovittelun hinnasto

Työyhteisösovittelu - kahden henkilön sovittelupaketti (8h)

Yksilötapaamiset, 2h/hlö. Yhteistapaaminen 2h. Seurantatapaaminen 2h.

1000€ + alv 24%

Työyhteisösovittelu - kolmen henkilön sovittelupaketti (10h)

Yksilötapaamiset, 2h/hlö. Yhteistapaaminen 2h. Seurantatapaaminen 2h.

1250€ + alv 24%  

Lisähenkilö

Jokaista sovitteluun osallistuvaa lisähenkilöä varten tarvitaan 2h yksilötapaaminen lisää.

250€ + alv 24%  

Lisätunti

Sovittelutapaamisen pidennys (esim. yhteis- tai seurantatapaamiseen).

100€ + alv 24%


Pitkittyneet ristiriitatilanteet aiheuttavat todistetusti sairauspoissaoloja. Yksi sairauslomapäivä kustantaa yritykselle n. 350€. Esim. kahden henkilön sovittelu on noin 3 sairauslomapäivän arvoinen investointi, jonka vaikutukset ovat pitkäkantoiset. 


Oletteko valmiita siirtymään konflikteista yhteistyöhön?

Ottakaa minuun yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomake, niin käydään tilanteenne läpi ja luodaan yhdessä suunnitelma työyhteisönne hyvinvoinnin parantamiseksi.