Sovinnon löytyminen perhesovittelussa

28.02.2024

Perhesovitteluun tullessa osallisilla on yleensä epävarma ja epämukava olotila. He ovat joutuneet kamppailemaan epämieluisten tuntemusten kanssa jo pitkään, ennen kun ovat minuun yhteydessä. Usein ollaan epäluuloisia ja mietitään, onko perhesovittelusta hyötyä sovinnon löytymisen kannalta ja kannattaako siihen tuhlata aikaa ja rahaa.

Minä sen sijaan olen hyvin toiveikas siinä vaiheessa, kun tähän asti ollaan päästy ja minuun otetaan yhteys. Jos molemmat osapuolet ovat halukkaita ratkaisemaan kriisiytyneen tilanteen, olemme jo todella pitkällä kohti yhteistä säveltä. Tästä tilanteesta on hyvin hedelmällistä jatkaa. Tulevaisuus näyttäytyy kaikkien silmissä toiveikkaammalta ja lohdullisemmalta, paremmalta.

Sovittelun aikana usein tapahtuu ihmeitä. Ja ne usein tapahtuvat yllättäen. Sitä on vaikea sanoittaa, mutta kun ajattelun tasolla ihmisten mielissä saadaan "jotakin liikahtamaan", yleensä mielen joustavuus lisääntyy ja he alkavat itse näkemään erilaisia mahdollisuuksia. Pahoissa ristiriita- ja konfliktitilanteissahan ihmisen mieli "jäykistyy", eikä nähdä mitään muita mahdollisuuksia toimia, kun se ainut oma ajatustapa, joka mahdollisesti on aiheuttanut kyseisen näkemysten eron ja saanut jopa konfiktin syntymään. Muuta mahdollisuutta ei koeta edes olevan, seinä on tullut vastaan.

Kun tämä "ihme" tapahtuu ihmisten mielessä, aletaan näkemään ja löytämään erilaisia mahdollisuuksia ja näkökulmia. Elämään tulee värejä, kaikki ei ole vain mustaa tai valkoista tai tasaisen harmaata massaa. Koko perhesovitteluprosessi mahdollistaa muidenkin asian ympärillä kytkeytyvien hankalien tunteiden tarkkailun ja käsittelyn, kuten pettymyksen, vihan, surun, turhautumisen, häpeän ja mahdolliset syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet. Nämä tunteet ovat tärkeitä viestintuojia ihmiselle. Ne kertovat paljon asian tärkeydestä ja henkilökohtaisella tasolla liittyät ihmisen omanarvon tunteeseen ja hyväksytyksi tulemisen tarpeeseen. Perusasioita siis, joita kaikkien elämään kuuluu eikä niitä tulisi maton alle lakaista.

Sovittelussa ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi kokonaisena. Sovittelu on siten mielenkiintoinen matka erityisesti itseen.

Haluan lopuksi jakaa hetki sitten saamani perhesovitteluun liittyvän asiakaspalautteen:

Prosessiin lähteminen vaati ennen kaikkea rohkeutta ja uskallusta tulla näkyväksi oman pahan oloni kanssa. Terapiaympäristö loi turvallisen tilan keskustelulle ja molemmat saivat tulla kuulluksi. Olin jo ajatellut, että kukaan ei pystyisi tällaisessa tilanteessa enää auttamaan. Päätin kuitenkin yrittää ja antaa meille mahdollisuuden. Lopulta itselle ylitsepääsemättömän tuntuinen tilanne, ei ollutkaan mahdoton ratkaista ja sain isäni takaisin.

-Tytär (isän ja tyttären välinen sovittelu)